Öğr. Gör. Dr. BETÜL BALKAN AKAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. BETÜL BALKAN AKAN

T: (0282) 250 3820

M bbalkan@nku.edu.tr

W bbalkan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Bankacılık ve Sigortacılık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME ABD
Öğrenim Yılları: 2012-2017
Tez: Personel Güçlendirme ve Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Yaratıcılığa Etkisi: Konu İle İlgili Bir Araştırma (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT ABD
Öğrenim Yılları: 2007-2010
Tez: Çanakkale İli Yenice İlçesinin SWOT Analizi İle Sosyo Ekonomik Değerlendirilmesi (2010)
Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2017-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2011-2017
Serbest Ö.E NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-2011
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MYO / FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Ücretli Öğretmenlik MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2008-2011
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Yönetim ve Strateji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AKAN B., ER ÜLKER F., ÜNSAR A. S., THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION TOWARDS RESISTANCE TO CHANGE: A CASE STUDY IN BANKING SECTOR, Economic Review – Journal of Economics and Business, vol. 14, pp. 53-67, 2016.
Özgün Makale EBSCO Business Source Complete,Directory of Open Access Journals (DOAJ),SCIRUS,Index Copernicus,Cabell´s Directories, ECONBIZ and RePEc (Research Papers in Economics)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AKAN B., Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Öğrenci Memnuniyeti: Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Uygulaması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 6, ss. 106-123, 2014.
Özgün Makale Copernicus
2. AKTAŞ E. ., BALKAN B., KARAPINAR K., Biga´da Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Başarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri, Kocaeli Üniversitesi,İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 39-48, 2009.
Özgün Makale mpra, ideas,repec
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AKAN B., Liderlik Üzerine Güncel Yazılar, Bölüm: Liderlik ve EkipYönetimi, Yayın Yeri: Paradigma Akademi, Editör: Prof. Dr. Agah Sinan ÜNSAR, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. İLHAN İ. ., AKAN B., TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, Bölüm: Turizm İşletmelerinde Psikolojik Sözleşme, Yayın Yeri: Detay Yayıncılık, Editör: Doç.Dr.Şule Aydın Tükeltürk,Yrd.Doç.Dr.Nilüfer Şahin Perçin,Yrd.Doç.Dr.Berrin Güzel, 2014.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AKAN B., ER ÜLKER F., A Field Study on The Career Values of Undergraduate Students Who Taking or Not Taking Entrepreneurship Course, IBANESS Conference Series-Prilep/Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
2. AKAN B., KASAP B. B., Evaluating with SWOT Analysis the Yenice City which the Town of Çanakkale within the Framework of Place Marketing, IBANESS Conference Series-Prilep/Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
3. AKAN B., ER ÜLKER F., Sosyal Sermayenin İş Tatminine Olan Etkisi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği, I. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (23.10.2015-24.10.2015).
Tam metin bildiri
4. AKAN B., ERGAN S., KÜÇÜKALTAN D. ., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları ve Tekirdağ İlinde Bir Uygulama, Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu (01.11.2013-03.11.2013).
Tam metin bildiri
Üyelikler
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Burs Komisyonu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Sosyal Faaliyetler Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Üniversite Çevre İşbirliği Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Öğrenci Konseyi Seçim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.